כתיבה באנגלית ותרגומים

My name is Ori Gidor and I'm the founder of SUBTEXT, a unique one-stop agency providing high-performance content in both Hebrew and English as well as translation services to businesses and professionals from the health, medical and legal sectors.
My professional qualifications, coupled with years of practical experience, have endowed me with a first-hand understanding of the ins and outs of those complex, niche domains.
I specialize in delivering high-value quality content designed for two target audiences: consumers (B2C) and professionals (B2B).
My expertise lies in processing complex professional information and converting it into compelling, easily accessible content.
No less importantly, drawing on my extensive experience as both a content writer and a lawyer, I produce creative texts which take into consideration the regulatory restrictions applicable to publications in the relevant fields.

Fitness chicks sex Vintage Videos anabolic steroids online fitness sex clips multiniche clips

רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?

Read Online User Manual for Life Fitness Strength 9000 Series ST05 Fitness Equipment buy testosterone online gym in mestre | webfit, the other fitness

My resume further includes:

Subtext offers impactful texts in English, as well as translation services (Hebrew-English-Hebrew) tailor-made to suit your individual requirements:

Webpages, business profiles and content for websites, landing pages, blog entries & social media posts, mobile apps., articles for newsletters and magazines, medical and legal literature reviews, white-papers, clinical guides, product information brochures and more.

Translated texts are drafted while preserving the meaning and tone of the original text, and remaining culturally sensitive to the target audience.

דוגמת כתיבה
באנגלית >>

מעוניינים בתוכן רפואי, בריאותי או משפטי עם סאבטקסט ייחודי?

אני פה בשבילכם, דברו איתי:

נייד: 050-6935681 | מייל: ori@subtextmilim.co.il